ДГ "Еделвайс"
Детска градина в град Велинград

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ "Създаване на концепция за класната стая на STE(A)M в предучилищното образование”

 

Уважаеми родители, читатели и заинтересовани,

 

С радост Ви информираме, че детска градина “Еделвайс” – гр. Велинград взима участие като партньор по международен проект “Създаване на концепция за класната стая на STE(A)M в предучилищното образование”, наричан още за краткост/ абривиатура на проекта: “STE(A)M kids”. Проектът се реализира с финансовата подкрепа по Програма “Еразъм +”, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Сектор Училищно образование.

 

Dear parents, readers and interested,

 

We are glad to inform you that Kinder garden "Edelvais" - Velingrad takes part as an international project partner "Establishing of STE(A)M classroom concept in pre-school education", also called a brevity/ Project Acronym: “STE(A)M kids". The project is implemented with the Erasmus + financial support, Key activity 2: Cooperation for innovation and exchange of good practices, School education sector.