ДГ "Еделвайс"
Детска градина в град Велинград
Основно меню

Организация

Съвременните изисквания към образованието предполагат такава организация на работата, която да допринася за цялостното развитие на личността, за развитие на интелекта и физическите качества, емоционалността, естетическото чувство, лична отговорност и духовни ценности.

 

Организацията на учебно-възпитателната работа се осъществява по възрастов принцип в седем групи.


Възпитателно-образователния процес се осъществява чрез одобрени от МОМН учебни програми на ДОС/регламентирани/.

  • програма за възпитание и обучение на детето от 2 до 7 годишна възраст на Е.Русинова и колектив.
  • програма за подготовка на децата от подготвителна група за училище.