ДГ "Еделвайс"
Детска градина в град Велинград

Национална програма "Успяваме заедно"-"Хубаво е в детската градина"

Детската градина е нов период в развитието на децата. По време на адаптационния период детето претърпява преструктуриране на предварително формирани навици и начин на живот и е изложено на емоционален стрес. Предложеният проект „С усмивка в детската градина“ е за адаптация към условията на детската градина на 2-3 годишните деца, като се вземат предвид психологическите, физиологичните и социалните характеристики на тази възраст. Насочен е към приобщаване на родителите и представителите на семейната общност към дейността на учителите и помощник-възпитателите за бърза и безболезнена адаптация в първа група.

              Чрез участието ни в Национална програма „Успяваме заедно“  - Модул 1:“Хубаво е в детската градина“ се осъществява нов тип организация на образователната среда с активното сътрудничество на родители, представители на семейната общност и други заинтересовани среди

                Водещата дейност в детската градина е играта. Родителите под ръководството и със съдействието на учителите ще се включат в игри за опознаване и сплотяване на децата; в изграждане на навици за самообслужване и хигиена; чрез четене на приказки ще участват в развитието на детската реч; ще се включат в практикуми съвместно с децата за развитие на фината моторика.