ДГ "Еделвайс"
Детска градина в град Велинград

Обява за набиране предложения по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Обява за набиране предложения, във връзка с избор на доставчик по схеми "Училищен плод" и "Училищно мляко" за учебните -2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 г.