ДГ "Еделвайс"
Детска градина в град Велинград
Основно меню

За нас

Мото: Да спечелим любовта  на всяко дете и доверието на всеки родител.

 

НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА

ПРИКАЗНО ИМЕ СИ ИМА.

НА ЦВЕТЕ КРАСИВО И НЕЖНО,

КОЕТО ДОКОСВА НЕБЕТО БЕЗБРЕЖНО!

“ЕДЕЛВАЙС” СЕ ТЯ НАРИЧА,

С ЛЮБОВ И ГОРДОСТ  ВСЕКИ Я ИЗРИЧА!

МЯСТО – РАЙ ЗА НАС ДЕЦАТА

НАЙ-ПРЕКРАСНО КЪТЧЕ НА ЗЕМЯТА!

В ЛЮБИМАТА НИ “ЕДЕЛВАЙС” ГРАДИНА

И ПРЕЗ МНОГОТО БЪДНИ ГОДИНИ

НЕКА ВЕЧНО ЗДРАВЕ, ЩАСТИЕ

ДА ИМА!

 

Автор Елена Дивизиева 
 
Кадрово осигуряване – високо образовани и квалифицирани учители непрекъснато усъвършенстващи своето професионално и кариерно развитие, използвайки добрите практики от европейските и световни тенденции /за успешна подготовка на деца за училище/, постигане на най – доброто интелектуално , социално-емоционално, мотивационно и психическо развитие на детето и успешната му подготовка за училище.


Чудния свят на детското ежедневие се осигурява и реализира от екип – професионалисти, изграждащи онази визия на ЦДГ „Еделвайс”, която я прави не само успешно – конкурентноспособна, но и предпочитано място за деца и родители.

 

Учебно – възпитателен процес:

 

Значимостта на предучилищното възпитание за развитието на детето изисква задължителност и непрекъснатост за осъществяване на качествен възпитателен, образователен процес, с цел постигане на ДОС за предучилищна възраст и подготовка на децата за училище по:

 • български език и литература;
 • математика;
 • ориентиране в социалния свят;
 • ориентиране в природния свят;
 • изобразително изкуство;
 • физическа култура;
 • музика;
 • конструктивно- технически и битови дейности;
 • игрова култура; Детската градина предлага и допълнителни дейности, извън държавните образователни изисквания, по желание на родителите.
 • английски език;
 • спортни танци;
 • фолклорна група за песни и танци;