ДГ "Еделвайс"
Детска градина в град Велинград
Основно меню

Материална база

ДГ „Еделвайс” – Велинград разполага с 4 просторни занимални и спални, уникален физкултурен салон със съоръжения, уреди и пособия за общоразвиващи упражнения, провеждане на ситуации  по физическа култура, спортно – подготвителни игри и упражнения, подвижни игри.

 

В двора на детската градина са изградени спортни площадки за мини-волейбол, баскетбол и футбол. Сцена, която се използва за музикално – творческа активност на децата и за провеждане на съвместни празници и тържества. Площадки, маркирани с монтирани пътни знаци и вело алеи за обучение на децата по БДП. Всички групи са оборудвани с компютър и лаптоп с локална мрежа и достъп до интернет.


Наличие на мултимедия за интерактивно обучение на децата чрез презентации.

Наличен е интерактивен кабинет, снабден с интерактивна дъска и всичко необходимо за провеждане на иновативни занимания.