ДГ "Еделвайс"
Детска градина в град Велинград
Основно меню

Концепция

Даване шанс на всяко дете за духовно, физическо, интелектуално, естетическо, социално-нравствено и емоционално – волево развитие.