ДГ "Еделвайс"
Детска градина в град Велинград
Основно меню

Детска градина „Еделвайс“ - Велинград участва в конкурс и печели проект по ПУДООС -Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, национална програма „Чиста околна среда 2024“, „Обичам природата - и аз участвам“.

Детска градина „Еделвайс“ - Велинград участва в конкурс и печели проект по ПУДООС -Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, национална програма „Чиста околна среда 2024“, „Обичам природата - и аз участвам“.
В рамките на изпълнението му са планирани различни дейности. Една от които е съвместно участие между родители, деца, учители, които заедно ще превърнат двора на детското ни заведение в зелено и приятно място за учене и игра. Със средства от училищното настоятелство ще се изгради нова площадка с мека настилка, а с финансова подкрепа по проекта – ще се закупят, доставят и монтират различни съоръжения за игра, спорт и обучение на открито на децата.
В изпълнение на проекта очакваме да повлияем положително за повишаване интереса към зелени проекти и ангажираност на децата, родителите и местната общност в дейности и инициативи за създаване и поддържане на екологична чиста, безопасна и здравословна среда за отглеждане и обучение на децата.
Може да бъде изображение с текстово съобщение